Φωτογραφία του Μαιανδρος Μαιανδρος.
Το όνομα Ιωάννης προέρχεται από το εβραϊκό όνομα ΩΥΧΰί (Γιοάναν), που αποτελεί συντομευμένη μορφή του ονόματος..
(Γιεχόαναν).Παραδοσιακά μεταφράζεται ως «Δώρο Θεού», γι'αυτό και συνήθως θεωρείται αντίστοιχο του Θεόδωρου και Θεοδώρητου. Όμως μία πιο περιφραστική και ακριβής μετάφραση είναι «ο Γιαχβέ (δηλαδή ο Θεός) υπήρξε γενναιόδωρος»  ή αλλιώς «ο Ιεχωβά είναι γενναιόδωρος» (αρ. λέξης 03076 και 3110 .  Βικιπαίδεια