Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΔΑΚΤΥΛΙΟΝ ΜΗ ΦΟΡΕΙ- Να μην φοράς δακτυλίδι!


                                   Πυθαγόρειον Ἄκουσμα

                               (Πηγή: Ἰάμβλιχος, Προτρεπτικὸς ἐπὶ Φιλοσοφίαν)


Ἐπεὶ δεσμοῦ τρόπῳ περίκειται τοῖς φοροῦσιν ὁ δακτύλιος, ἴδιον ἔχων τὸ μὴ ἄγχειν μηδὲ κακουχεῖν ἀλλά πως ἁρμόζειν καὶ προσφυῶς ἔχειν, δεσμὸς δὲ τοιοῦτός τις καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ ὑπάρχει, τὸ οὖν «δακτύλιον μὴ φόρει» φιλοσόφει φησὶν ὡς ἀληθῶς καὶ χώριζε τοῦ περικειμένου δεσμοῦ τὴν ψυχήν·μελέτη γὰρ θανάτου καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος ἡ φιλοσοφία.

Απόδοση
Επειδή το δακτυλίδι περιβάλλει σαν δεσμός όσους το φορούν, έχοντας την ιδιότητα να μην άγχει ούτε να κακουχεί, αλλά να προσαρμόζεται καταλλήλως, και τέτοιος δεσμός είναι και το σώμα που περιβάλλει τὴν ψυχή∙ το να μην φοράς, λοιπόν,δακτυλί­δι, σημαίνει το να φιλοσοφείς αληθινά και να διαχωρίζεις την ψυχή από τον περικείμενο δεσμό της· διότι η Φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου και χωρισμός της ψυ­χής από το σώμα.

    (Ἰάμβλιχος, Προτρεπτικὸς ἐπὶ Φιλοσοφίαν - Ἀπόδοση: Ἰαλυσσός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html