Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΘΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΛΑΦΥΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ 


Ελληνισμός είναι το πολιτισμικό οικοδόμημα του έθνους που λέγεται Ελληνικό, την εποχή που αυτό ήταν ελεύθερο, αυτόνομο και αυτοκαθοριζόμενο, ίδια ακριβώς όπως Romanitas είναι το πολιτισμικό οικοδόμημα του έθνους των Ρωμαίων μέχρι την στρατιωτική του ήττα στην αιματηρή
μάχη του Φρίγδου (394 της era vulgaris) και την συνακόλουθη ιδιοποίηση κάποιων στοιχείων του από βαρβάρους και την παράλληλη καταστροφή άλλων που δεν γινόταν να ιδιοποιηθούν.

Το πολιτισμικό οικοδόμημα ενός έθνους αποτελεί τον Εθνισμό του, δηλαδή την ιδιαίτερη πολιτισμική μορφή, αξιακή κωδικοποίηση, ταυτότητα και σφραγίδα του, που, αθροισμένες ως «έθος», τού παρέχουν την δυνατότητα ν’ αναπαράγεται και να διαιωνίζεται. Δίχως τον Εθνισμό του, κανένα απολύτως έθνος δεν μπορεί ν’ αναπαραχθεί και να διαιωνισθεί.

Εκτός από οικοδόμημα, ο Εθνισμός είναι ταυτόχρονα και
«μάτι» του έθνους. Προτού αυτό αρχίσει να δημιουργεί πολιτισμό και ιδιαίτερο αξιακό σύστημα (οι Έλληνες λ.χ. εφηύραν την Αρετή) υποχρεούται να έχει αποκτήσει «προσωπικότητα», δηλαδή ιδιοσυγκρασία και χαρακτηροδομή. Την «προσωπικότητά» του ένα Έθνος την αποκτά από τον τρόπο που θεάται και αντιλαμβάνεται τον κόσμο, εν γένει δηλαδή «τα πράγματα». Η κοσμοθέαση και κοσμοαντίληψη καθορίζουν την εθνική «προσωπικότητα», τόσο ως προσλήψεις όσο και ως εκπομπές. Στην δεύτερη μορφή τους αποτελούν αυτό που ονομάζουμε «θρησκεία», επί του προκειμένου «εθνική θρησκεία».

Ο Ελληνισμός λοιπόν είναι ιδιαίτερη πολιτισμική μορφή, αξιακή κωδικοποίηση, ταυτότητα και σφραγίδα του έθνους εκείνων που λέγονταν Έλλήνες, δηλαδή ο Εθνισμός τους, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου ήταν, και παραμένει διαχρονικά, η επίσης ιδιαίτερη (Εθνική) Θρησκεία του ή (Εθνική) Παράδοσή του. Και μιας και ακουμπήσαμε τον όρο, καλό είναι να σημειωθεί εδώ ότι η «Παράδοση» είναι αξιωματικώς σύμφυτη του έθνους που την γέννησε, δηλαδή Εθνική, και δεν μπορεί να έχει χρονική αφετηρία μεταγενέστερη της αφετηρίας αυτού του έθνους. Συνεπώς, κανένα κλειστό σύστημα αντίληψης και συμπεριφοράς που εφευρέθηκε κάποια στιγμή και μετά επεκράτησε καταστρέφοντας όλες τις προγενέστερες εθνικές Παραδόσεις, δεν αποτελεί Παράδοση.

Έξω από την συγκεκριμένη τους Εθνική Θρησκεία και Παράδοση, οι Έλληνες ποτέ δεν θα είχαν κατορθώσει ούτε την λογική σύλληψη και διατύπωση του Κόσμου, ούτε το ιδιαίτερο αξιακό τους σύστημα που άκουγε στο όνομα «Αρετή». Πώς θα γινόταν άλλωστε, όταν ο ίδιος ο ορισμός της τελευταίας αρχίζει από και τελειώνει σε μία αναφορά στους Θεούς του Ελληνικού Πολυθεϊσμού. Αρετή είναι η ποιότητα των Θεών που, κατερχόμενη στο επίπεδο των θνητών, μετατρέπεται σε ηθική ποιότητα που οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωσή του. Η σύνοψη που έκανε ο Γεώργιος Γεμιστός – Πλήθων είναι χαρακτηριστική: «η Αρετή είναι η έξις μέσω της οποίας είμαστε αγαθοί. Πραγματικά αγαθό βεβαίως είναι η Θεότης, οι δε άνθρωποι γινόμαστε αγαθοί με το να τη μιμούμαστε στα πλαίσια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων».

Μέχρι εδώ όλα θα ήταν καλά, τόσο με τον Ελληνισμό όπως και με όλους τους άλλους, πολλούς, Εθνισμούς που την εποχή της πολιτισμικής υγείας της ανθρωπότητας αποτελούσαν ένα πολύμορφο, πολύτροπο και πολύχρωμο σύστημα, την λεγόμενη «εθνόσφαιρα» του πλανήτη. Όμως η εποχή εκείνη παρήλθε. Και στην θέση της ήλθαν αιώνες που η κύρια πολιτισμική απαίτηση είναι η ομογενοποίηση όλων των ανθρώπων κάτω από ένα και μοναδικό μοντέλο αντίληψης των πραγμάτων, επεξεργασίας των δεδομένων τους και ενιαίας συμπεριφοράς. Αυτή ήταν η απαίτηση του επιθετικού, προσηλυτιστικού, μονοθεϊσμού: αρχικά μέσω του Χριστιανισμού και εν συνεχεία μέσω του Ισλάμ. 

Ακόμα και μέχρι εδώ θα μπορούσε κανείς να συμφιλιωθεί με την ιστορική πραγματικότητα μίας βίαιης επικράτησης που επέβαλε στην ανθρωπότητα ένα καινούργιο πολιτισμικό κατεστημένο. Στο κάτω κάτω της γραφής, πρωτόγονοι ξεπρωτόγονοι οι νικητές προσηλυτιστές απόδειξαν την αναντίρρητη αριστεία τους τόσο στην πανουργία όσο και στην άσκηση πρωτοφανούς βίας κατά των αντιπάλων τους. «Ουαί τοις ηττημένοις»…

Κάποια πράγματα όμως δεν μπορούν να εξοντωθούν με την φυσική βία. Η ανάμνηση της δόξας, η αίγλη, το μεγαλείο ακόμα και εκείνου που σε φυσικό επίπεδο ίσως συντριβεί, μένουν αιώνια. Για ν’ αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα, πολύ μεγάλο ομολογουμένως πρόβλημα, οι προσηλυτιστές εφηύραν την μέθοδο της ιδιοποίησης του ονόματος του εχθρού, τον οποίο εξαφανίζεις απλώς παριστάνοντας ότι αυτός είσαι… εσύ!

Καθώς το όνομα «Έλλην» ήταν λίαν μισητό στους πρώτους προσηλυτιστές, αφέθηκε ήσυχο επί πολλούς αιώνες να σημαίνει, και πολύ σωστά σε τελευταία ανάλυση, τον υποτιθέμενο «ειδωλολάτρη», και η ιδιοποίηση στόχευσε αποκλειστικά στην τότε θεωρούμενη καρδιά του Εθνικού κόσμου, την Ρώμη. Βάρβαροι επαρχιώτες, άξεστοι ανατολίτες και αντιπολιτισμικοί χριστιανοί επέδραμαν κατά του νεκρού σώματος της Ρώμης και έκλεψαν το δαχτυλίδι - «σφραγίδα» της, υπογράφοντας έκτοτε οι ίδιοι ως «Ρωμαίοι». Εν Χριστώ «Ρωμαίοι», την «δεύτερης», της «τρίτης», της «νιοστής» «Ρώμης», «Άγιες» «Ρωμαϊκές» αυτοκρατορίες Καρλομάγνων, Βασίλειων Βουλγαροκτόνων και Ιβάν Τρομερών.

Το μισητό όνομα «Έλλην», μισητό ακόμα και μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, επανήλθε, καλώς ή κακώς, στον σύγχρονο κόσμο ως φυσικό αποτέλεσμα (υπηκοότητα) της δημιουργίας ενός υποτιθέμενου «κράτους» (στην πραγματικότητα οικόπεδου των εκάστοτε «μεγάλων» δυνάμεων) που για τον α ή β λόγο επελέγη από κάποιους να ονομάζεται «ελληνικό». Εάν λεγόταν «Ρωμανία», οι υπήκοοί του θα λέγονταν «ρωμάνοι» ή «ρωμιοί» και ο όρος «Έλληνας» θα εξακολουθούσε να σημαίνει αυτό που σήμαινε στην αρχαιότητα (θετικά, ως πρόταση πολιτισμένου, ανοικτόφρονα και ένθεου ανθρώπου), αλλά και μετά από αυτήν (αρνητικά, ως το πρότυπο του «ειδωλολάτρη»).

Το ορθόδοξο χριστιανικό «ελληνικό» κράτος βρέθηκε λοιπόν από την ιστορική συγκυρία στην ανάγκη να διαχειριστεί το απεχθές όνομα και να το κάνει δικό του. Έτσι γεννήθηκε ο «Ελληνοχριστιανισμός», αν και ένα μεγάλο τμήμα της λεγόμενης «Ορθοδοξίας» δεν φάνηκε να έχει πρόβλημα να εξακολουθεί να το απεχθάνεται και να μιλάει για «γένος των ορθοδόξων» ή για «ρωμιοσύνη», ιδίως η αγιορείτικη φέτα που υπηρετεί τον Μόσκοβο και τα διάφορα πατριαρχεία που υπηρετούν μία «transnational» ιδέα που ακούει στον όρο «rum orthodox».
Οι «Ελληνοχριστιανοί» λοιπόν χρησιμοποίησαν  ως υποπόδιό τους το λάφυρο πολέμου που με την βοήθεια 4 φωνηέντων και 6 συμφώνων ηχεί «ελληνισμός». Από δαιμονοποιημένος, επάρατος Εθνισμός, ο «Ελληνισμός» έγινε η δικαιολογία για να λυμαίνονται έναν από τους πιο άγιους τόπους του πλανήτη ορδές ανθρώπων που προσκυνούν έναν ξένο θεό και θεωρούν «άγιους τόπους» τους κάποια συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία της Παλαιστίνης. Και μάλιστα με κρατική κυριαρχία!

Δυστυχώς γι’ αυτούς όμως, ο Ελληνισμός ποτέ δεν πέρασε στην ιδιοκτησία τους, ούτε καν ως λάφυρο πολέμου. Αντίθετα ηττημένος και υποχρεωμένος να κινηθεί επί αιώνες υπογείως για να επιβιώσει, εδώ και 6 αιώνες αναζητάει συγκροτημένα την ιστορική συγκυρία που θα διεκδικήσει ξανά αυτό που φυσικώ και ηθικώ δικαίω δικαιούται, δηλαδή την ελευθερία του, την αυτονομία του και τον αυτοκαθορισμό του. Όπως άλλωστε ανάλογη συγκυρία αναζητάει το κάθε υποδουλωμένο στους προσηλυτιστές έθνος του πλανήτη, που ακόμα έχει συνειδητά και ζώντα μέλη:

«Το δίκιο δεν αποτιμάται λογιστικά, ούτε και η αλήθεια είναι θέμα πλειοψηφίας. Αυτό στο οποίο πιστεύουν οι πολλοί δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής μετά από κάποια στοιχειώδη κρίση, ούτε καν κληρονομιά μίας πραγματικής παράδοσης. Αντίθετα, αυτό στο οποίο εξακολουθούν να πιστεύουν οι λίγοι που ως μέλη μεγάλων ή μικρών συλλογικοτήτων (ολόκληρων εθνών ή μικρών εθνοτήτων) ακόμα αντιστέκονται, είναι η αλήθεια ενός παρελθόντος που η ανθρωπότητα είχε πνευματική ισορροπία, ψυχική υγεία, ωραιότητα και πολυμορφία. Ενός υγιούς παρελθόντος που ευελπιστούμε να το δούμε ως υγιές μέλλον σε κάποια επόμενη στροφή της Ιστορίας των ανθρώπων».   
Βλάσης Γ. Ρασσιάς 

2 σχόλια:

  1. Αλλο Ρωμιος Αλλο Ελληνας ...γιατι καποιοι, εν ετη 2013 το αποφασισαν...το ερωτημα αυτο δεν ετεθη ποτε ιστορικα ...ειναι δικο σας κατασκευασμα...δηλαδη για πειτε ... οι παναρχαιοι Ιωνες του Ποντου με την αρχαιζουσα διαλεκτο τους οταν τραγουδανε στα δημοτικα τους τραγουδια τους ''ελλενας και τραντηλληνας , ρωμεικο παλληκαρι''η το αλλο ''Χριστε ευλογα το σπαθι ,το ελλενικο κονταριν''μηπως εχουν κριση ταυτοτητας..δεν μαθανε ακομα οτι αφου ειναι χριστιανοι δεν μπορουν να εχουν ''ελληνικον κονταριν'' και οτι αφου ο ποντιος ειναι ''ρωμεικο παλληκαρι' δεν μπορει σε καμια περιπτωση να ειναι και 'τραντελληνας'' ...οτι τελως παντων ειναι Ρωμιοι και οχι Ελληνες;;;;;;τι παθανε ...συγχυση ονοματων...;;Καθολου... το αντιθετο ...αυτοι διατηρουν ατοφια τη παραδοση του γενους μας.Ειμαστε Γραικοι και Ελληνες απο τα αρχαια χρονια και Ρωμιοι απο τα μεσαιωνικα χρονια...ολες αυτες οι ονομασιες δικες μας ειναι...κανενας αλλος λαος δεν αυτοπροσδιορηστηκε ετσι ουτε τα αρχαια ουτε τα βυζαντινα ουτε τα σημερινα χρονια ....μονο οι ελληνικης καταγωγης ανθρωποι της καθε εποχης αυτοπροσδιορηστηκαν αλλοτε Γραικοι αλλοτε Ρωμιοι αλλοτε Ελληνες αλλοτε ολα μαζι ταυτοχρονα...Ο Παλαιολογος το 1453[ [οταν απευθυνομενος στον πλυθησμο της Πολης κατα την πολιορκια αυτης την αποκαλουσε'''καταφυγιο των Χριστιανων ,ελπιδα και χαρα παντων των Ελληνων''δεν ηξερε κι αυτος τι ελεγε;;Κριση ταυτοτητας κι αυτος ;;;;Δεν του ειχαν πει οτι ο ''χριστιανορωμιος '' ..Ελληνας δεν γινεται[δεν θα γινεις ελληνας ποτε..χριστανορομιε,χριστιανορομιεεεε] ....και καλα αυτος.....οι αλλοι απο κατω που τον ακουγαν δεν βρεθηκε ενας να αντιδρασει;;...αισθανονταν κι αυτοι χριστιανοι ορθοδοξοι ελληνικης καταγωγης-[δηλαδη Ρωμιοι];;;;;;; Μα δεν ηταν ρωμιοχριστιανοι...ιουδαιοχριστιανοι και τα τοιαυτα..αιντε..αιντε ....οπως ''και ο κολοκωτρονης που αποκαλουσε τους συντοπιτες του Ελληνες κι αυτοι ειχαν κριση ταυτοτητας;Για δεν του ελεγαν''τι ελληνες παπαπα...ρωμιοι ημαστε...

    ενδοξο και ιστορικο ηταν το ονομα του Ρωμιου στη συνειδηση των προγονων μας [μελετηστε τα δημοτικα τραγουδια να το καταλαβετε] .....ο ιδιος ελληνικος λαος ειναι με διαφορετικες ονομασιες....σαν να λεμε οτι οι σλαβοι των σκοπιων που αλλαξαν το ονομα σε μακαδονες επαψαν να ειναι σλαβοι και εγιναν κατι αλλο... ετσι κι εμεις ως ρωμιοι συνεχισαμε να ειμαστε απογονοι των αρχαιων οταν απο τον 3ο αιωνα μΧ αρχιασαμε να υοθετουμε ΚΑΙ αυτο το ονομα....και αν μεθαυριο τα σκοπια ενωθουν με τα γλωσσικα αδερφια τους ,τους Βουλγαρους και γινουν βουλγαροι θα ειναι καινουριος λαος και οχι ο προηγουμενος....αστεια πραγματα...μετραει η ουσια και οχι η ονομασια...γιατι δεν λετε οτι οι ελληνες πριν αυτοπροσδιοριστουν ως ελληνες-πανελληνες αυτοπροσδιοριζοταν ως Γραικοι[ τα πολυ παναρχαια χρονια] ονομασια που διατηρηθηκε παραλληλα με το Ελληνας και αργοτερα ,παραλληλα με το Ρωμιος και στα βυζαντινα χρονια και στα σημερινα.....κι ο Διακος ο τραγοπαπας ιουδαιοχριστιανος οταν αντικρισε το θανατο καταμετα απαντησε ..''εγω γραικος γεννηθηκα γραικος θε να πεθανω'' ''...και οπως οι ενδοξοι Χειμαριωτες βορειοηπειρωτες ιουδαιοχριστιανικου θρησκευματος στειλανε επιστολη στον παππα και τους πριγκιπες της Δυσεως και τους παρακαλουσαν να σταλει στρατιωτικη βοηθεια με σκοπο να τους βοηθησουν να απελευθερωσουν την ''Γραιτζια απο τους τουρκους που παιρνουσι τα παιδια και καμουν τα μουσουλμανους.[περι τον 15ο αιωνα ολα αυτα πριν την επανασταση του 1821 ,τους νεοελληνικους διαφωτισμους, γαλλικες επαναστασεις πριν μας πουν οτι ειμαστε Ελληνες ...και δεν συμμαζευεται].... να και οι Αρχαιες Πηγες περι Γραικων... Αριστοτελης για τους αρχαιους Ελληνες Ηπειρωτες ''ωκουν οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δ’ Έλληνες... Απολλόδωρος . αναφέρει ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ: «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. το κολλημα σας με τη ρωμιοσυνη ειναι ακαταλαβιστικο......για να ξεκαθαρισουμε λιγο τα πραγματα ..... ο μονος ελληνοφωνος λαος[αρα και ελληνικης καταγωγης] που υπηρχε στα μεσαιωνικα χρονια και κατοικουσε σχεδον με ακριβεια στα ιδια τα εδαφη των αρχαιων ελληνων απο τη σημερινη Βορεια Ηπειρο εως την Κρητη και απο την Κυπρο εως την Μακεδονια τον Ποντο την Μικρα ασια τα Επτανησα το Αιγαιο και την κυριως Ελλαδα ηταν οι απογονοι αυτων που τα κατοικουσαν και 1200 χρονια πριν και ομιλουσαν την ιδια γλωσσα με αυτους ...αυτοι ολοι αυτοπροσδιοριζονταν αλλα και ετεροπροσδιοριζοταν[και απο ανατολικους και απο δυτικους λαους] ως Ρωμιοι[αλλα και Yunan[Ιωνες] απο τους ανατολικους και grec[Γρακοι] απο τους δυτικους.....αυτοι ησαν απογονοι των αρχαιων Ελληνων και προγονοι των νεων Ελληνων......Υunan αποκαλεσαν τους Ιωνες της Μικρασ Ασιας, τους Μακεδονες ως ομοφυλους αυτων και εν συνεχεια ολους τους Ελληνες οι Περσες τον 6 αι πΧ που ηρθαν να μας καταλαβουν και διεδωσαν την ονομασια σε ολους τους λαους της ανατολης ...ετσι μας αποκαλουσαν και τα μεσαιωνικα χρονια εμας τους ελληνες-ρωμιους οι αραβοφωνοι οι περσες και λοιποι ασιατες και μας αποκαλουνε ετσι εως σημερα ολοι αυτοι ακομα και οι Τουρκοι ...το ιδιο ισχυει και για την ονομασια Γραικοι απο τους λαους της Δυσεως[η οποια εναι αρχαιοτερη απο την ονομασια Ελληνες['''οι καλουμενοι παλαι μεν γραικοι,νυν δε Ελληνες''αναφερει ο Αριστοτελης για τους κατοικους της Ηπειρου.....συνεπως και οι 3 ονομασιες Γραικοι η παλαιοτερη Ελληνες η μεταγενεστερη και Ρωμιοι αργοτερα ανηκουν στον ιδιο λαο ... και συνεπως εχουμε απο ανατολη και δυση επιβεβαιωση της ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ αφου μας αντιμετωπιζουν ολοι οι υπολοιποι ως τον ιδιο λαο..... Αλλα βεβαια αφου με τη ρωμιοσυνη καναμε τη μακροβιοτερη αυτοκρατορια ολων των εποχων, τη Βυζαντινοι [χιλιοχρονη και βαλε] ε λογικο τελικα ειναι που την πολεμανε ετσι τη ρωμιοσυνη[Επισης ολοι οι γειτονες λαοι που υπηρξαν και υπηκοοι της[Αλβανοι ,Σερβοι Βουλγαροι Ρουμανοι Σλαβοι Ιταλοι κλπ] αναφερονται στην Βυζαντινη αυτοκρατορια[την αυτοκρατορια των Ρωμιων δηλαδη] ως αυτοκρατορια των Γραικων...αυτα για το πως μας αντιμετωπιζουν απο τα αρχαια χρονια εως σημερα ολοι οι γειτονικοι λαοι.. ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ [ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 700ΜΧ ] ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

    ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΩΣ ΡΩΜΙΟΙ] ΟΤΑΝ Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΕΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΒΛΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ [ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ] ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ-ΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ..ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΤΘΟΥΣ...ΕΤΣΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΗΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ [ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html