Δεν κατέθεσε τελικά η Εκκλησία πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Βατοπεδίου, αν και είχε προετοιμαστεί ανάλογα, κατά τη συζήτηση της αγωγής που έχει καταθέσει το ελληνικό Δημόσιο κατά της Μονής του Αγίου Όρους. Ο συνήγορος της Εκκλησίας, που παρέστη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης όπου συζητείται η αγωγή, δήλωσε ότι η
Εκκλησία παραιτείται από το δικαίωμα αυτό.
Κατά τα λοιπά, η προτεινόμενη μάρτυρας που ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του ελληνικού Δημοσίου, σημείωσε η λίμνη Βιστωνίδα ποτέ δεν ανήκε στο μοναστήρι και τα Οθωμανικά χρυσόβουλα τα οποία παρουσίαζε η Μονή είναι άκυρα. Ως εκ τούτου, όπως κατέθεσε, θα πρέπει να επιστραφούν στο κράτος τα οικόπεδα, με τα οποία έγινε η ανταλλαγή.
Την αντίθετη άποψη διατύπωσε ο καθηγητής πανεπιστημίου που κατέθεσε ως μάρτυρας υπέρ του μοναστηρίου, αναφέροντας ότι από τα ιστορικά στοιχεία προκύπτει η γνησιότητα των Οθωμανικών χρυσόβουλων.


Απεριόριστη άλλωστε από κανόνες δικαίου- δυνατότητα του βυζαντινού Αυτοκράτορα να δωρίζει ακίνητα σε υπηκόους του με μονομερείς κυριαρχικές πράξεις του, τους «χρυσόβουλους λόγους».
Διαβάστε εδώ την παρέμβαση της Εκκλησίας της Ελλάδος:
Δείτε εδώ πως απόχτησαν οι προδότες καλόγεροι την ακίνητη περιουσία που κατέχουν παράνομα!!Ζητούν οι Εβραιόδουλοι να αναγνωριστούν τα ......Οθωμανικά Χρυσόβουλα!!