Τρίτη 7 Μαΐου 2013

Αποκάλυψη >Ε-Δ< Υπήρχε εμπορικό επιμελητήριο αγορανομία Αστυνομία λιμενικό ταμείο στην αρχαία Ρόδο-επιγραφέςΠοιός θα περίμενε πρίν 2800 χρόνια στην Ρόδο και ίσως και σε άλλα μέρη του Ελληνικού κόσμου και πολιτισμού να υπήρχαν τόσο οργανωμένες κοινωνικές δομές,όπως εμπορικό επιμελητήριο, αγορανομία, αστυνομία, λιμενικό ταμείο, επιστάτες παιδιών και άλλα που ίσως δεν έχουμε τώρα ?
Αυτός ήταν κύριοι ο Ελληνικός πολιτισμός που κάποιοι δαιμονοποιήσαν,και κατα συκοφάντησαν και κατα συκοφαντούν τε  μέχρι και σήμερα από το καθεστωτικό κατεστημένο της μονοπωλιακής θρησκείας αλλά και συντηρητών του εβραιοκρατούμενου πολιτικού συστήματος που λυμαίνεται την Ελληνική ιερά γη 1650 χρόνια τώρα.Η επιγραφές που βρέθηκαν στην Ρόδο το 1896- 1926 αποδεικνύουν του λόγου το αληθές


Ρόδος — 1ος π.χ.χ   ανεύρεση του (1926) 


1
[πρυτ]α̣[νε]ύ[σας πρ]ά̣τα̣[ν]
           ἑξάμηνον
   τὰν ἐπ’ ἰερέως Ἀγλωχάρτου
   καὶ ἐπ’ ἰερέως Φαινίλα,
5
  καὶ τοὶ συνάρξαντες
πρυτάνιες, γραμματεὺς βουλᾶς,
στραταγοί, ταμίαι, ἀστυνόμοι,
ἀγωνοθέται, γυμνασίαρχοι,
ἐπίσκοποι, ἀγορανόμοι, ἐνπορίου
10
            ἐπιμεληταί,
   ἐπιστάται τῶν παίδων,
    σιτοφύλακες,
κᾶρυξ βουλᾶι καὶ δάμωι
         θεοῖς.

Και έχει κι' άλλες όπως την ποιο κάτω 

[— — — — — — — — — —]ια[— — — — —]

[τ]ῶν ἀστυνόμων — — — — — — — — —]

τον· ἔστω <δ>ὲ τῶ[ι μὲν ξένωι(?) δίκη ἐκ]
[τ]<ῶ>ν <θ>εῶν· ὁ δὲ δοῦλ[ος μαστιγού]-
5
[σθ]ω μ[ὴ] ἔλασσον πλαγ̣[ὰς — (numerus) —]
[․․]· τὸ δὲ ψ̣ά<φι>σμα τόδε ἀν[αγράψαν]-
[τ]ες τοὶ ἀστυνόμοι ἐστ[άλαν λιθί]-
[ναν] θέντω πρὸ τᾶν θυρ[ᾶν τοῦ — —, τὸ]
δὲ ἔργον ἀ[π]οδόσ[θων τοὶ πωλη]-
10
[ταὶ] καθ’ ἅ κα ὁ ἀρχιτέ[κτων συγγρά]-
[ψηι — — — — — — — — — — — — —]

[ὁ δ]ᾶ̣μος ὁ Ῥοδίων̣ [καὶ ἁ βουλὰ]
[․․] Αἴλιον Ἀλέξαν[δρον — — — —]
π̣ατυρῆ τὸν πρύτ[ανιν, στραταγή]-
σαντα ἐν τῷ ἄστε̣[ι — — — — καὶ]
5
ὑγιῶς, λιμεναρχήσ[αντα φιλοδό]-
ξως, ἀντιταμιεύσ[αντα — — — —],
πλεονάκις ἐπιμ̣[ελητεύσαντα]
πλεόνων ἔργων [δαμοσίων]
πιστῶς, καὶ ἐν πᾶ[σιν ἐπαινηθέντα]
10
ὑπὸ τᾶς βουλᾶς κα[ὶ τοῦ δάμου]
καὶ μάλιστα καὶ ἐν τᾷ [στραταγίᾳ δι]-
καιοσύνᾳ καὶ ὑγιότα[τι, στραταγή]-
σαντα καὶ ἐπὶ Χερσονάσ[ου],
ἐν ᾇ στραταγίᾳ καὶ τοῖς πλέο[υσι]
15
ἀσφάλιαν καὶ ἀφοβίαν παρέσχε̣
συνλαβὼν καὶ παραδοὺς ποτὶ κ̣[ό]-
λασιν τὸ συστὰν κατὰ θάλασ̣[σαν]
πιρατικὸν λῃστήριον, ἀνθ’ ὧ̣[ν]
ὁ δᾶμος καὶ ἁ βουλὰ εὐνο̣[ίας]
20
[ἕν]ε̣κεν τᾶς ἰς τὸν ἄν[δρα]
            θεοῖς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html