Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

ΕΡΕΥΝΑ >Ε-Δ< ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΡΟΔΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΩΣ
 ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΡΟΔΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΩΣ

Τις πηγές των ονομάτων  βρήκαμε σε αρχαίες επιγραφές που ήρθαν στο φώς απο ανασκαφές αρχαιολογικών σκαπανών που έγιναν στην Ρόδο, ωστόσο αρκετές εντοπίστηκαν σε ιδιωτικές συλλογές Ευρωπαίων απο αγοραπωλησίες και παράνομες ανασκαφές που έγιναν στο νησί της Ρόδου κατα τα χρόνια της τουρκοκρατίας όπως και Ιταλοκρατίας, που ψηφιοποιήθηκαν  απο επίγονους των κατόχων. 
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τα ονόματα που χρησιμοποιόντουσαν  στο νησί της Ρόδου  κατα τα εθνικά χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι δεν χρησιμοποιόντουσαν  σε άλλα μέρη του Ελληνικού κόσμου.
Η έρευνα αφιερώνετε στης μέλλουσες γενεές των αυριανών Ελλήνων ως δώρο και παρακαταθήκη στην εθνική τους ταυτότητα και εθνισμό.
Χαρίζουμε στα παιδιά μας μόνο  Ελληνικά ονόματα κρατούμε τον Ελληνισμό ζωντανό!!

Α


ΑΓΑΘΟΚΛΕΑΣ-           ΑΓΙΑ-           ΑΡΙΣΤΗΝΗ-        ΑΓΕΣΤΡΑΤΟΣ

ΑΓΗΣΙΛΟΧΟΣ-       ΑΓΗΣΙΔΑ-            ΑΓΗΣΙΛΑ-          ΑΓΗΜΩΝ-          ΑΓΗΣΙΚΛΕΑΣ

ΑΓΗΣΙΚΡΑΤΗΣ-        ΑΓΗΣΙΠΠΟΣ-          ΑΛΕΞΙΚΡΑΤΗΣ-         ΑΛΕΞΙΜΑΧΟΣ-         ΑΛΕΞΙΑΔΑ

ΑΓΟΡΑΝΑΚΤΟΣ-       ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ-          ΑΘΑΝΑΔΟΤΟΥ-         ΑΞΙΟΘΈΑ-         ΑΘΗΝΑΙΗΣ

ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΣ-       ΑΙΝΕΑΣ-             ΑΙΑΝΤΑΣ-        ΑΙΑΝΤΙΔΑ-            ΑΡΧΙΠΟΛΙΣ

ΑΙΝΗΤΩΡ-       ΑΙΣΧΥΛΙΝΟΣ-          ΑΜΥΝΤΑΣ-       ΑΝΔΡΙΚΟΣ-       ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-        ΑΝΔΡΩΝΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ-            ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ-         ΑΝΘΙ-         ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-        ΑΝΤΙΦΩΝ

ΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ-          ΑΝΤΙΩΝΟΣ-        ΑΠΙΟΝΑ-       ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ-      ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ-   

ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ-      ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΣ-     ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ-     ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑ

ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ-         ΑΡΙΣΤΟΦΥΛΟΣ-     ΑΡΙΣΤΑΚΟΣ-      ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ-      ΑΡΕΤΩΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΙΩΝΑΣ-             ΑΡΙΣΤΟΜΒΡΟΤΙΔΑ-          ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΕΑΣ-     ΑΣΠΑΣΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΔΗΣ-

ΑΡΙΣΤΟΦΩΝ-        ΑΡΣΙΝΟΗ-           ΑΡΣΗΝΟΟΣ -          ΑΛΚΉ-       ΑΓΗΣΩ-         ΑΜΦΙΤΕΛΗΣ-  

ΑΡΙΣΤΟΣ-ΑΡΙΣΤΙΔΑ-         ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΥΣ-        ΑΡΙΣΤΩΝΙΔΑ-            ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-         ΑΡΧΕΜΑΧΟΥ-

ΑΡΧΕΜΒΡΟΤΟΣ-         ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ-        ΑΡΙΣΤΩΝΥΜΟΝ-        ΑΡΙΣΤΟΚΡΙΤΟΣ-       ΑΡΜΟΝΙΑ- ΑΝΤΙΔΩΡΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΕΙΔΑ-         ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΑ-      ΑΣΤΥΜΗΔΗΣ-        ΑΤΤΑΛΟΣ-     ΑΡΧΟΚΡΑΤΗΣ -ΑΦΕΣΤΙΟΣ- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Β
ΒΡΥΩΝΑΣ-       ΒΑΣΙΛΩΝΑΣ-       ΒΕΡΕΝΙΚΗ  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γ
ΓΕΡΑΙΣΤΙΣ-        ΓΥΛΙΠΟΣ-            ΓΑΛΕΣΤΟΣ-           ΓΟΡΓΙΑΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δ
ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ-        ΔΑΜΑΤΡΙΟΣ-          ΔΑΗΜΩΝ -        ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ-        ΔΑΜΑΝΙΚΟΣ-        ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΥΣ-         ΔΗΜΟΘΕΜΙΟΣ-     ΔΑΜΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ-      ΔΙΟΔΟΤΟΣ-      ΔΑΝΑΟΣ-           ΔΗΜΟΣΘΕΝΕΥΣ-     ΔΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΔΩΡΙΕΑΣ-      ΔΩΡΙΦΑΝΗΣ -    ΔΩΡΟΘΕΟΣ-       ΔΙΟΣΣΚΟΥΡΙΔΑ-         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΕΛΗΣ-       ΔΙΚΑΊΑ-         ΔΗΜΑΓΟΡΑΣ-      ΔΩΡΙΔΑ-    ΔΩΡΙΝΑ  ΔΙΟΚΛΕΙΑ- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ε
ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΙΟΣ-         ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-          ΕΥΘΕΜΙΣ-          ΕΥΚΡΑΤΕΥΣ- ΕΚΑΤΈΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ-       ΕΥΠΟΛΕΜΟΣ-      ΕΠΙΞΕΝΟΣ-        ΈΛΕΝΑΣ-       ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ-       ΕΥΒΟΥΛΑ-        ΕΥΚΛΗΣ-          ΕΥΑΝΔΡΟΣ-           -ΕΥΑΝΔΡΙΔΑ

ΕΥΦΡΟΝΟΣ-ΙΟΣ-   ΕΡΓΟΧΑΡΙΣ-          ΕΜΜΕΡΙΔΑ-        ΕΥΚΛΕΙΤΟΣ-       ΕΥΝΟΊΑΣ-          ΕΡΜΟΓΕΝΕΥΣ

ΕΙΡΗΝΑ-        ΕΙΡΗΝΙΔΑ-      ΕΥΓΕΝΕΙΑ

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ζ
ΖΗΝΩΝΑΣ-      ΖΗΝΟΔΟΤΟΣ-              ΖΗΝΑΡΙΑ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ-     ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ-     ΗΡΏΙΔΑ-      ΗΓΗΣΙΟΣ-      ΗΡΑΓΟΡΑΣ-       ΗΡΑΚΛΕΩΝΑΣ-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Θ
ΘΡΑΣΥΜΗΔΗ-    ΘΕΣΜΟΚΡΙΤΟΣ-      ΘΕΥΚΛΗΣ-         ΘΕΜΙΣΩΝΑΣ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ι
ΙΆΣ-       ΙΕΡΟΚΛΗΣ-       ΙΑΣΟΝΑΣ-    ΙΕΡΩΝ-                  ΙΕΡΏ-          ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ-           ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-    ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ-

     ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ-       ΙΩΝ-       ΙΠΠΟΚΛΗΣ-        ΙΜΙΑ-               ΙΣΙΔΟΡΩΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ-           ΚΕΦΑΛΩΝΑΣ-         ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ-     ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΤΙΔΑ-    ΚΑΛΛΊΑ

ΚΛΕΙΣ-          ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ-        ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ      ΚΛΗΝΑΡΧΟΣ-        ΚΛΕΥΡΟΔΟΣ-      ΚΛΕΥΜΗΔΗΣ

ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ-      ΚΛΕΙΣΙΜΑΧΟΣ-       ΚΡΙΤΟΚΛΗΣ-        ΚΡΕΟΝΑΣ-        ΚΛΕΑΝΘΟΣ-  

ΚΡΆΤΗΣ-     ΚΛΙΣΙΩΝ-      ΚΛΕΙΤΩΝΑΣ-      ΚΛΕΩΝΑΙΟΣ-      ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ-        ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ-      ΚΡΑΤΙΝΟΣ-       ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ-     ΚΟΣΜΟΚΛΗΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Λ
ΛΕΥΚΙΟΣ-         ΛΕΩΝΙΔΑΣ-     ΛΥΣΑΝΙΑ-        ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ-          ΛΥΣΙΟΣ-         ΛΑΟΔΙΚΗ-        ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ

     ΛΥΤΟΔΩΡΟΣ-         ΛΕΟΝΤΙΔΑ-        ΛΥΔΙΩΝΑΣ-          ΛΑΜΠΊΑ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ-            ΜΕΓΑΚΛΕΙΔΗΣ-               ΜΕΝΕΜΑΧΟΣ-        ΜΕΝΥΛΛΟΣ-       ΜΑΡΑ

ΜΎΡΜΑΚΟΣ-          ΜΗΛΙΣΣΑ-       ΜΑΡΣΎΑ-           ΜΕΝΕΣΤΡΑΤΟΣ

ΜΊΚΚΗ-          ΜΝΉΜΩΝ-          ΜΝΗΣΙΘΕΙΔΗΣ-         ΜΙΛΩΝ-           ΜΟΣΧΟΣ-       ΜΕΙΔΊΑΣ - ΜΆΓΝΗΤΟΣ- ΜΙΔΑΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ν
ΝΙΚΑΤΩΡ-          ΝΙΚΟΛΑΟΣ-          ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ-        ΝΙΚΊΑ---Σ-       ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ-     -ΝΙΚΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΦΩΝ-           ΝΙΚΟΜΗΔΟΣ-         ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ-        -ΝΙΚΟΜΆΧΑ-         ΝΑΥΣΙΚΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ξ
ΞΕΝΟΚΛΗΣ-            ΞΕΝΟΦΩΝ-            ΞΕΝΟΦΑΝΤΗΣ-                 ΞΕΝΑΡΕΤΟΣ 


----------------------------------------------------------------------------------------------------Ο

ΟΛΥΜΠΟΔΩΡΟΣ-      ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-             ΟΝΑΣΑΝΔΡΟΣ-     ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ-      

-------------------------------------------------------------------------------------------

Π

ΠΑΣΙΦΩΝΤΟΣ-     ΠΑΣΙΧΑΡΙΣ-         ΠΑΝΤΑΚΛΗΣ-         ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ-          ΠΟΛΥΑΡΑΤΟΣ-         ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΠΡΑΤΟΦΑΝΕΥΣ-       ΠΥΘΟΓΕΝΗΣ-       ΠΥΘΟΚΛΗΣ-        ΠΥΘΟΔΩΡΟΣ-        ΠΥΘΩΝ

ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΣ-          ΠΟΛΥΞΕΝΟΣ-      ΠΟΛΥΧΑΡΜΟΣ-        ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ-            ΠΡΙΑΜΟΣ-        ΠΕΙΣΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΥΞΩ- ΠΥΘΟΚΡΙΤΟΣ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ρ

ΡΌΔΙΠΠΟΣ

ΡΟΔΟΚΛΗΣ-             ΡΟΔΟΚΛΕΑ-      ΡΟΔΟΚΑΛΛΙΣΤΗ-          ΡΟΔΟΦΩΝ-    ΡΟΔΊΑ-     ΡΑΔΑΜΑΝΘΗΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σ
ΣΩΚΡΑΤΕΥΣ-           ΣΤΡΆΤΩΝ-        ΣΘΕΝΑΙΔΑ

ΣΥΜΜΑΧΟΣ-        ΣΩΔΑΜΟΣ-     ΣΩΣΙΚΛΕΥΣ-       ΣΩΧΑΡΕΥΣ-       ΣΤΑΣΊΜΗ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Τ


ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣ-             ΤΙΜΑΓΟΡΑΣ-            ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ-        ΤΙΜΑΣΑΓΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΔΙΚΟΣ-        ΤΙΜΟΘΕΟΣ-          ΤΊΜΩΝ-          ΤΙΜΟΚΛΕΙΟΣ-ΕΑ-          ΤΙΜΟΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΙΜΟΡΟΔΟΣ-      ΤΙΣΑΓΟΡΑΣ-           ΤΙΜΑΡΧΟΣ-       ΤΙΜΟΚΛΕΙΔΑ-       ΤΕΛΕΣΑΡΧΟΣ-     ΤΡΥΦΩΝΑΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Υ
ΥΨΙΚΛΗΣ-   ΥΜΕΝΑΙΩΣ-     ΥΠΑΤΟΣ-      ΥΠΑΤΙΑ-     ΥΓΑΣΙΔΑ
-----------------------------------------------------------------------------

Φ
ΦΑΝΊΑ-      ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΣ-       ΦΙΛΟΝΟΜΟΣ-        ΦΙΛΟΚΡΕΩΝ-         ΦΕΡΕΝΙΚΗ-           ΦΕΙΔΩΝΙΔΑ-       ΦΙΛΑΙΝΙΟΣ

ΦΙΛΟΔΑΜΟΣ-          ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΣ-          ΦΙΛΟΝΙΔΑ-         ΦΙΛΗΜΩΝ-        ΦΙΛΙΣΤΩ-        ΦΙΛΕΤΑΙΟΣ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χ

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ-           ΧΑΡΙΤΟΜΕΝΗ-          ΧΑΙΡΕΦΩΝ-      ΧΡΥΣΑΟΡΟΣ-       ΧΑΡΗΣ

---------------------------------------------------------------------------------
-Ψ-
------------
Ω
ΩΦΕΛΙΩΝΑΣΑk: ΔΙΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ,,,ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΙΚΑ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥΣ !!!
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ,ΤΡΑΒΑΤΕ ΦΡΕΝΟ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ !!!!!
ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ ΠΑΝΤΟΥ

3 σχόλια:

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html