Σάββατο 13 Απριλίου 2013

ΕΡΕΥΝΑ >Ε-Δ< ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΡΟΔΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΩΣ

Τις πηγές των ονομάτων  βρήκαμε σε αρχαίες επιγραφές που ήρθαν στο φώς απο ανασκαφές αρχαιολογικών σκαπανών που έγιναν στην Ρόδο, ωστόσο αρκετές εντοπίστηκαν σε ιδιωτικές συλλογές Ευρωπαίων απο αγοραπωλησίες και παράνομες ανασκαφές που έγιναν στο νησί της Ρόδου κατα τα χρόνια της Βυζαντοκρατίας -τουρκοκρατίας όπως και Ιταλοκρατίας, που ψηφιο ποιήθηκαν  απο επίγονους των κατόχων. 
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τα ονόματα που χρησιμοποιουσαν  στο νησί της Ρόδου  κατα τα εθνικά χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι δεν χρησιμοποιόντουσαν  και σε άλλα μέρη του Ελληνικού κόσμου.
Η έρευνα αφιερώνετε στης μέλλουσες γενεές των αυριανών Ελλήνων ως δώρο και παρακαταθήκη στην εθνική τους ταυτότητα και εθνισμό.
Χαρίζουμε στα παιδιά μας μόνο  Ελληνικά ονόματα κρατούμε τον Ελληνισμό ζωντανό!!

ΑΑΓΑΘΟΚΛΕΑΣ-           ΑΓΙΑ-           ΑΡΙΣΤΗΝΗ-       ΑΓΡΙΑΔΑ ΑΓΕΣΤΡΑΤΟΣ

ΑΓΗΣΙΛΟΧΟΣ-       ΑΓΗΣΙΔΑ-            ΑΓΗΣΙΛΑ-          ΑΓΗΜΩΝ-          ΑΓΗΣΙΚΛΕΑΣ

ΑΓΗΣΙΚΡΑΤΗΣ-        ΑΓΗΣΙΠΠΟΣ-          ΑΛΕΞΙΚΡΑΤΗΣ-         ΑΛΕΞΙΜΑΧΟΣ-         ΑΛΕΞΙΑΔΑ

ΑΓΟΡΑΝΑΚΤΟΣ-       ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ-          ΑΘΑΝΑΔΟΤΟΥ-         ΑΞΙΟΘΈΑ-         ΑΘΗΝΑΙΗΣ

ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΣ-       ΑΙΝΕΑΣ-             ΑΙΑΝΤΑΣ-        ΑΙΑΝΤΙΔΑ-            ΑΡΧΙΠΟΛΙΣ

ΑΙΝΗΤΩΡ-       ΑΙΣΧΥΛΙΝΟΣ-          ΑΜΥΝΤΑΣ-       ΑΝΔΡΙΚΟΣ-       ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-  
    
ΑΝΔΡΩΝΑΣ   -  ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ-   ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ-         ΑΙΝΕΑΣ-         ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-        ΑΝΤΙΦΩΝ

ΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ-          ΑΝΤΙΩΝΟΣ-        ΑΠΙΟΝΑ-       ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ-      ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ-   

ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ-      ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΣ-     ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ-     ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑ

ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ-         ΑΡΙΣΤΟΦΥΛΟΣ-     ΑΡΙΣΤΑΚΟΣ-      ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ-      ΑΡΕΤΩΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΙΩΝΑΣ-             ΑΡΙΣΤΟΜΒΡΟΤΙΔΑ-          ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΕΑΣ-     ΑΣΠΑΣΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΔΗΣ-

ΑΡΙΣΤΟΦΩΝ-        ΑΡΣΙΝΟΗ-           ΑΡΣΗΝΟΟΣ -          ΑΛΚΉ-       ΑΓΗΣΩ-    

     ΑΜΦΙΤΕΛΗΣ-   ΑΡΙΣΤΟΣ-ΑΡΙΣΤΙΔΑ-         ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΥΣ-        ΑΡΙΣΤΩΝΙΔΑ-            ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-  ΑΡΧΕΜΑΧΟΥ-

ΑΡΧΕΜΒΡΟΤΟΣ-         ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ-        ΑΡΙΣΤΩΝΥΜΟΝ-   -ΑΣΤΥΜΗΔΗΣ-     ΑΡΙΣΤΟΚΡΙΤΟΣ-

       ΑΡΜΟΝΙΑ- ΑΝΤΙΔΩΡΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΕΙΔΑ-         ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΑ-      ΑΣΤΥΜΗΔΗΣ-        ΑΤΤΑΛΟΣ-     ΑΡΧΟΚΡΑΤΗΣ -ΑΦΕΣΤΙΟΣ- ΑΡΧΙΚΡΑΤΗΣ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Β
ΒΡΥΩΝΑΣ -    ΒΑΣΙΛΩΝΑΣ - ΒΕΡΕΝΙΚΗ  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γ
ΓΕΡΑΙΣΤΙΣ-        ΓΥΛΙΠΟΣ-            ΓΑΛΕΣΤΟΣ/ΗΣ-          ΓΟΡΓΙΑΣ- ΓΟΡΓΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δ
ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ-        ΔΑΜΑΤΡΙΟΣ-          ΔΑΗΜΩΝ -        ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ-        ΔΑΜΑΝΙΚΟΣ-        ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΥΣ-         ΔΗΜΟΘΕΜΙΟΣ-     ΔΑΜΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ-      ΔΙΟΔΟΤΟΣ-      ΔΑΝΑΟΣ-           ΔΗΜΟΣΘΕΝΕΥΣ-     ΔΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΔΩΡΙΕΑΣ-      ΔΩΡΙΦΑΝΗΣ -    ΔΩΡΟΘΕΟΣ-       ΔΙΟΣΣΚΟΥΡΙΔΑ-         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΕΛΗΣ-       ΔΙΚΑΊΑ-         ΔΗΜΑΓΟΡΑΣ-      ΔΩΡΙΔΑ-    ΔΩΡΙΝΑ - ΔΙΟΚΛΕΙΑ- ΔΙΟΜΕΝΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ε
ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΙΟΣ-         ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-          ΕΥΘΕΜΙΣ-          ΕΥΚΡΑΤΕΥΣ-  ΕΚΑΤΈΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ-       ΕΥΠΟΛΕΜΟΣ-      ΕΠΙΞΕΝΟΣ-        ΈΛΕΝΑΣ-       ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ-       ΕΥΒΟΥΛΑ-        ΕΥΚΛΗΣ-          ΕΥΑΝΔΡΟΣ-           -ΕΥΑΝΔΡΙΔΑ

ΕΥΦΡΟΝΟΣ-ΙΟΣ-   ΕΡΓΟΧΑΡΙΣ-          ΕΜΜΕΡΙΔΑ-        ΕΥΚΛΕΙΤΟΣ-       ΕΥΝΟΊΑΣ-  


       ΕΡΜΟΓΕΝΕΥΣ- ΕΙΡΗΝΑ-        ΕΙΡΗΝΙΔΑ-      ΕΥΓΕΝΕΙΑ-  ΕΠΙΚΑΛΛΗΣ- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ζ
ΖΗΝΩΝΑΣ-      ΖΗΝΟΔΟΤΟΣ-    ΖΗΝΑΡΙΑ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ-     ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ-     ΗΡΏΙΔΑ-      ΗΓΗΣΙΟΣ-      ΗΡΑΓΟΡΑΣ-       ΗΡΑΚΛΕΩΝΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Θ
ΘΡΑΣΥΜΗΔΗ-    ΘΕΣΜΟΚΡΙΤΟΣ-      ΘΕΥΚΛΗΣ-         ΘΕΜΙΣΩΝΑΣ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ι
ΙΆΣ-  ΙΕΡΟΚΛΗΣ-  ΙΑΣΟΝΑΣ-    ΙΕΡΩΝ-  ΙΕΡΏ-   ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ-   ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-   

 ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ- ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ-       ΙΩΝ-       ΙΠΠΟΚΛΗΣ-        ΙΜΊΑ-               ΙΣΙΔΟΡΩΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ-           ΚΕΦΑΛΩΝΑΣ-         ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ-     ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΤΙΔΑ-    ΚΑΛΛΊΑ

ΚΛΕΙΣ-          ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ-        ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ      ΚΛΗΝΑΡΧΟΣ-        ΚΛΕΥΡΟΔΟΣ


     ΚΛΕΥΜΗΔΗΣ- ΚΛΕΥΤΙΜΟΣ- ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ-      ΚΛΕΙΣΙΜΑΧΟΣ-       ΚΡΙΤΟΚΛΗΣ-       

 ΚΡΕΟΝΑΣ-  ΚΛΕΑΝΘΟΣ-  ΚΡΆΤΗΣ-     ΚΛΙΣΙΩΝ-      ΚΛΕΙΤΩΝΑΣ-      ΚΛΕΩΝΑΙΟΣ-     

 ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ-        ΚΛΕΟΝΙΚΗ -ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ-      ΚΡΑΤΙΝΟΣ-       ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ-    

 ΚΟΣΜΟΚΛΗΣ- ΚΛΕΥΜΕΝΗΣ- ΚΑΛΛΙΘΕΜΙΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Λ
ΛΕΥΚΙΟΣ-         ΛΕΩΝΙΔΑΣ-     ΛΥΣΑΝΙΑ-        ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ-          ΛΥΣΙΟΣ-         ΛΑΟΔΙΚΗ-     

   ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ-  ΛΥΤΟΔΩΡΟΣ-         ΛΕΟΝΤΙΔΑ-        ΛΥΔΙΩΝΑΣ-          ΛΑΜΠΊΑ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ-   ΜΕΓΑΚΛΕΙΔΗΣ- ΜΕΝΕΜΑΧΟΣ- ΜΕΝΥΛΛΟΣΜΑΡΑ- ΜΕΛΑΝΙΠΠΟΣ

ΜΎΡΜΑΚΟΣ-          ΜΗΛΙΣΣΑ-       ΜΑΡΣΎΑ-           ΜΕΝΕΣΤΡΑΤΟΣ

ΜΊΚΚΗ-          ΜΝΉΜΩΝ-          ΜΝΗΣΙΘΕΙΔΗΣ-         ΜΙΛΩΝ-           ΜΟΣΧΟΣ-       ΜΕΙΔΊΑΣ - ΜΆΓΝΗΤΟΣ- ΜΙΔΑΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ν
ΝΙΚΑΤΩΡΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΑΓΟΡΑΣ-  ΝΙΚΊΑ---Σ- ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ  -ΝΙΚΑΝΔΡΑ-ΝΙΚΑΙΝΕΤΟΣ

ΝΙΚΟΦΩΝ- ΝΙΚΟΜΗΔΟΣΝΙΚΟΜΑΧΟΣ -ΝΙΚΟΜΆΧΑ -ΝΑΥΣΙΣ-  ΝΑΥΣΙΚΟΣ-ΝΑΥΜΑΧΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ξ
ΞΕΝΟΚΛΗΣ-  ΞΕΝΟΦΩΝ- ΞΕΝΟΦΑΝΤΗΣ-   ΞΕΝΑΡΕΤΟΣ -  ΞΊΝΙΣ


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο

ΟΛΥΜΠΟΔΩΡΟΣ-      ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-     ΟΝΑΣΑΝΔΡΟΣ-     ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ-      

-------------------------------------------------------------------------------------------

Π

ΠΑΣΙΦΩΝΤΟΣ-     ΠΑΣΙΧΑΡΙΣ-         ΠΑΝΤΑΚΛΗΣ-         ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ-          ΠΟΛΥΑΡΑΤΟΣ- 

        ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΦΙΛΟΣ- ΠΡΑΤΟΦΑΝΕΥΣ-       ΠΥΘΟΓΕΝΗΣ-       ΠΥΘΟΚΛΗΣ-  

      ΠΥΘΟΔΩΡΟΣ-        ΠΥΘΩΝ -ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΣ-          ΠΟΛΥΞΕΝΟΣ-      ΠΟΛΥΧΑΡΜΟΣ-   

     ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ - ΠΡΙΑΜΟΣ-    ΠΕΙΣΑΡΧΟΣ -ΠΟΛΥΞΩ- ΠΥΘΟΚΡΙΤΟΣ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ρ

ΡΌΔΙΠΠΟΣ- ΡΟΔΟΚΛΗΣ- ΡΟΔΟΚΛΕΑ- ΡΟΔΟΚΑΛΛΙΣΤΗ- ΡΟΔΟΦΩΝ-ΡΟΔΊΑ-     ΡΑΔΑΜΑΝΘΗΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σ
ΣΩΚΡΑΤΕΥΣ-  ΣΤΡΆΤΩΝ-  ΣΘΕΝΑΙΔΑ-ΣΩΣΙΣΤΡΑΤΟΣ-ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ-ΣΥΜΜΑΧΟΣ-  ΣΩΔΑΜΟΣ-  

  ΣΩΣΙΚΛΕΥΣ-    ΣΩΧΑΡΕΥΣ-  ΣΤΑΣΊΜΗ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Τ


ΤΛΗΠΟΛΕΜΟΣ-             ΤΙΜΑΓΟΡΑΣ-            ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ-        ΤΙΜΑΣΑΓΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΔΙΚΟΣ-        ΤΙΜΟΘΕΟΣ-          ΤΊΜΩΝ-          ΤΙΜΟΚΛΕΙΟΣ-ΕΑ-          ΤΙΜΟΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΙΜΟΡΟΔΟΣ-      ΤΙΣΑΓΟΡΑΣ-           ΤΙΜΑΡΧΟΣ-       ΤΙΜΟΚΛΕΙΔΑ-       ΤΕΛΕΣΑΡΧΟΣ-     

ΤΡΥΦΩΝΑΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Υ
ΥΨΙΚΛΗΣ-   ΥΜΕΝΑΙΩΣ-     ΥΠΑΤΟΣ-      ΥΠΑΤΙΑ-     ΥΓΑΣΙΔΑ
-----------------------------------------------------------------------------

Φ
ΦΑΝΊΑ-      ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΣ-       ΦΙΛΟΝΟΜΟΣ-        ΦΙΛΟΚΡΕΩΝ-         ΦΕΡΕΝΙΚΗ-           ΦΕΙΔΩΝΙΔΑ-       ΦΙΛΑΙΝΙΟΣ

ΦΙΛΟΔΑΜΟΣ-   ΦΙΛΥΤΕΙΟΣ -      ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΣ-          ΦΙΛΟΝΙΔΑ-         ΦΙΛΗΜΩΝ-   

     ΦΙΛΙΣΤΩ-        ΦΙΛΕΤΑΙΟΣ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χ

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ-     ΧΑΡΙΤΟΜΕΝΗ-    ΧΑΙΡΕΦΩΝ-   ΧΡΥΣΑΟΡΟΣ-    ΧΑΡΗΣ

---------------------------------------------------------------------------------
-Ψ-
------------
Ω
ΩΦΕΛΙΩΝΑΣΑk: ΔΙΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ,,,ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΙΚΑ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥΣ !!!
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ,ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΒΡΑΙΟΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΟΧΙ ΟΝΟΜΑ,,ΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ  ΟΝΟΜΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  !!

 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ !!!!!

3 σχόλια:

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html