Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Πειθαρχική ποινή αργίας 2 μηνών σε αντιδήμαρχο της ΡόδουΜείζον θέμα, για το οποίο κρατούνται χαμηλοί τόνοι, έχει προκύψει στον Δήμο Ρόδου, μετά την κοινοποίηση από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Νίκο Θεοδωρίδη, απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την
οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης που εκδόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2014  περί επιβολής πειθαρχικής ποινής αργίας δύο μηνών στον αντιδήμαρχο Ρόδου κ. Δώρο Κωνσταντίνου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το θέμα τέθηκε χωρίς να ακολουθήσει συζήτηση στην προχθεσινή συνεδρίαση της παράταξης της πλειοψηφίας, ενώ όπως έγινε γνωστό ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφέρει στο έγγραφο, που συνοδεύει την απόφαση του ΣτΕ, ότι είναι υποχρεωτική η εκτέλεσή της, άλλως διαπράττονται πειθαρχικά αδικήματα για τους υπόχρεους στην εκτέλεσή της αιρετούς.
Η ίδια απόφαση κοινοποιήθηκε εξάλλου και στον αντιδήμαρχο.
Ο κ. Κωνσταντίνου είχε προσφύγει κατά της αρίθμ. ΕΜΠ 15/1-9-2014 απόφασης του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επιβολής πειθαρχικής ποινής αργίας δύο μηνών και της υπ’ αριθμ. 10/27-6-2014 γνωμοδότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αιρετών Οργάνων Ο.Τ.Α., που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω απόφασης.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η  γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ακολούθησε την περσινή παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή και αφορά τη διαβόητη υπόθεση της λειτουργίας αυθαίρετης καντίνας στην «παραλία των γυμνιστών» από τον αδελφό του αιρετού.
Είναι εξάλλου η δεύτερη φορά που επιλαμβάνεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών, αφού τον Μάιο του 2010, είχε εισηγηθεί την τρίμηνη παύση του τότε δημάρχου Καλλιθέας κ. Ιωάννη Ιατρίδη και του τότε αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, από τα καθήκοντά τους.
Ο πρώτος πειθαρχικός έλεγχος προκλήθηκε μετά και από παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος έχει ζητήσει εξάλλου και σχετική ποινική έρευνα.
Ο έλεγχος της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης από τον αντιδήμαρχο, που αποσκοπούσε στη νομιμοποίηση κτίσματος στην “παραλία των γυμνιστών”, ιδιοκτησίας του αδελφού του τελευταίου.
Το ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου και από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή μετά και από καταγγελία, την 16η Ιουνίου 2009, του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου.
Ο κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου έχει απαλλαγεί οριστικά για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης από τα ποινικά δικαστήρια.
Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά από νέα παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
H Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, έχει προ πολλού διατάξει την κατεδάφισή της καντίνας, για σωρεία παραβάσεων που σχετίζονται και με καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων στον αιγιαλό και στην παραλία.
Την 30ή Ιουλίου 2013 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης με το αριθμ. Πρωτ. 578.09/15936 έγγραφό του ζήτησε να ενημερωθεί γιατί δεν έχουν ακόμη κινηθεί οι διαδικασίες για τη σφράγιση και την κατεδάφιση της αυθαίρετης καντίνας από το Δήμο Ρόδου.
Στο έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή ανταποκρίθηκε ο χωρικός αντιδήμαρχος Καλλιθέας κ. Κωνσταντίνου.
Ο αντιδήμαρχος κατήγγειλε ουσιαστικά τον αδελφό του, για τη λειτουργία σφαγισμένης αυθαίρετης καντίνας, ενώ ανέφερε ότι η εντολή σφράγισης είχε αποσταλεί στην αστυνομία, που είναι αρμόδια για να ελέγξει τη λειτουργία του καταστήματος.
Ο διοικητής του ΑΣ Φαληρακίου, με έγγραφό του υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο σφράγισης δεν φέρεται ως εισερχόμενο στο ΑΤ Αρχαγγέλου.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να επιβληθεί στον αντιδήμαρχο η ποινή της δίμηνης αργίας διότι δεν μερίμνησε για τη σφράγιση της καντίνας.
Πλην όμως η καντίνα έχει ήδη σφραγιστεί και αρμόδιοι για τον έλεγχο είναι η αστυνομία και η κτηματική υπηρεσία.
Η καντίνα μάλιστα επανασφραγίστηκε και το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι έπρεπε να σφραγιστεί ξανά αν και όπως αναφέρεται στην προσφυγή του κ. Κωνσταντίνου δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να προβλέπει επανασφράγιση.
Ο αντιδήμαρχος επεσήμανε ενώπιον της επιτροπής ότι υπάρχουν 53 αυθαίρετες καντίνες στον Δήμο Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων κι ορισμένων που ανήκουν στην δημοτική αρχή.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο με την απόφασή του δεν κρίνει μετά βεβαιότητας ότι ο κ. Κωνσταντίνου ενήργησε με δόλο σε όσα του καταλογίζει αλλά πιθανολογεί να πρόκειται για βαριά αμέλειά του.
Ο ίδιος τόνισε στην προσφυγή του ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι ακυρωτέα επειδή αναφέρει και περιέχει διαφορετική γνωμοδότηση απ’ αυτήν που έκρινε υπέρ της επιβολής σε εκείνον πειθαρχικής ποινής αργίας.
Υποστήριξε επιπλέον ότι η προσβαλλόμενη έκρινε για πραγματικά περιστατικά σε χρονικές περιόδους που δεν αναφέρονται στις κλήσεις για απολογία που του κοινοποιήθηκαν κι επομένως για χρονικές περιόδους που δεν του γνωστοποιήθηκε ότι ήταν ελεγκτέες.
Ισχυρίζεται επιπλέον ότι η  προσβαλλόμενη έκρινε για πραγματικά περιστατικά και για νομικές υποχρεώσεις του χωρίς αυτά να περιλαμβάνονται και να αναφέρονται στις κλήσεις για απολογία που του κοινοποιήθηκαν κι επομένως η διαδικασία βασίστηκε σε αόριστα παραπεμπτήρια έγγραφα.
Διατείνεται ακόμη ότι η προσβαλλόμενη έκρινε και αναφέρει κρίσιμα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη ενοχή του και προσθέτει ότι κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και παράλειψη οφειλομένης ενέργειας η οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια και ρητά από διάταξη νόμου αφού υπήρχε ήδη απόφαση σφράγισης που βρισκόταν σε ισχύ και δεν είχε ανακληθεί, ενώ αρμοδιότητα πλέον επί του παρανόμως καταληφθέντος κοινοχρήστου χώρου της παραλίας είχαν η αστυνομία και η κτηματική υπηρεσία.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ
Στην υπ’ αρίθμ. 336/2016 απόφαση της Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει) που συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 21 Νοεμβρίου 2016 αναφέρονται τα εξής:
«1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1354073/2014 ειδικό έντυπο παραβόλου, σειράς Α΄).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως α) της ΕΜΠ 15/1.9.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, Δημοτικό Σύμβουλο, η πειθαρχική ποινή της αργίας δύο (2) μηνών για το πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος από βαρεία αμέλεια και β) της σχετικής 10/27.6.2014 γνωμοδότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
3. Επειδή, κατά της ως άνω απόφασης ο αιτών είχε ασκήσει προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε με την 1644/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν τούτου, η εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως αναστολής κατέστη άνευ αντικειμένου και πρέπει να απορριφθεί.
Δια ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Νοεμβρίου 2016 και η απόφαση εκδόθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2016». Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html