Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΥΜΙΣΑΛΑ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ- ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ-ΦΩΤΟΣ-ΕΠΙΓΡΑΦΕΣΗ Κυμισάλα είναι γνωστή ως αρχαιολογική θέση από τα τέλη του 19ου αι. Οι Ιταλοί διενέργησαν την πρώτη ανασκαφή το1915, τα αποτελέσματα και τα ευρήματά της οποίας δημοσιεύτηκαν στο Annuario della Regia Scuola Archeologica di Atene το 1916. Η πρώτη αυτή έρευνα αποτέλεσε σημαντικό οδηγό για κάθε νέα έρευνα, καθώς αποτύπωνε τις
σημαντικότερες αρχαιότητες του χώρου, όπως για παράδειγμα τα εξαιρετικά μέχρι σήμερα σωζώμενα τείχη της ακρόπολης, το ναό και πολλές άλλες θέσεις.Από το 2006 στην περιοχή διεξάγεται Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών τουΠανεπιστημίου Αιγαίου και την ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό τη διεύθυνση των κ.κ. Μανόλη Ι. Στεφανάκη, Επίκουρου καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας και Νομισματικής και της Αρχαιολόγου Δρος Βασιλικής Πατσιαδά αντίστοιχα, με σκοπό τον καθαρισμό των εμφανών υπέργειων μνημείων, τον εντοπισμό περισσότερων μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων, τη συστηματική ανασκαφή των σημαντικότερων από αυτά και, μεσοπρόθεσμα, την ανάδειξη του χώρου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ !!!!!

Η έρευνα έχει καταδείξει ότι ο αρχαίος Δήμος των Κυμισαλέων ήταν εκτεταμένος: η έκταση που καλύπτουν οι μέχρι στιγμής εντοπισμένες αρχαιότητες ξεπερνά τα 10.000 στρέμματα ή 10 τετραγωνικά χλμ., πράγμα καθόλου περίεργο, αν αναλογιστεί κανείς πως ο Δήμος είχε τη δική του ακρόπολη, στο λόφο του Αγίου Φωκά, ο οποίος δεσπόζει στην περιοχή και φαίνεται να ελέγχει -οπτικά τουλάχιστον- 7 οικισμούς, που πρέπει να ανήκαν στη δικαιοδοσία του, στις θέσεις Βασιλικά, Νάπες, Χάρακας, Γλυφάδα/Μονοσύρια, Στελιές, Μαραμαρούνια και Καμπάνες. Δίπλα στους οικισμούς αναπτύσσονται νεκροπόλεις με σημαντικότερη την κεντρική νεκρόπολη, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρη την κοιλάδα ανάμεσα στους λόφους του Αγίου Φωκά και της Κυμισάλας. Νεκροπόλεις ελληνικών χρόνων υπάρχουν και σε άλλα σημεία της περιοχής: στις Νάπες, τον Χάρακα και τα Μονοσύρια-Αγ. Γεώργιος, ενώ συστάδες τάφων έχουν εντοπιστεί και στις θέσεις Αλώνια και Καμπάνες.Το ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας, Ρόδος» αποτελεί ουσιαστικά την δεύτερη μετά την ανασκαφή στο Ιερό του Ερεθιμίου Απόλλωνος στον Θεολόγο, συστηματική αρχαιολογική έρευνα που διενεργείται στην ύπαιθρο της Ρόδου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ΚΒ’ ΕΠΚΑ, σε συνεργασία με τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών τουΕθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εργάζονται αρμονικά και στοχευμένα με σκοπό τον καθαρισμό των εμφανών υπέργειων μνημείων, τον εντοπισμό περισσότερων μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων, τη συστηματική ανασκαφή και τεκμηρίωση των σημαντικότερων από αυτά και, μεσοπρόθεσμα, την ανάδειξη του χώρου. Να σημειωθεί ότι η περιοχή δεν παρουσιάζει μόνο τεράστιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι αρχαιολογικές θέσεις του Δήμου των Κυμισαλέων βρίσκονται στο κέντρο της περιοχής «Ακραμίτης–Αρμενιστής–Ατάβυρος» που καλύπτει πάνω από 17 χιλιάδες εκτάρια, η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο οικοτόπων «Natura 2000» (κωδικός GR 4210005) και προστατεύεται ως Μνημείο της Φύσης, καθώς, πέραν της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας, του φυσικού κάλλους και του πυκνού δάσους πεύκης και κυπαρίσσου, συγκεντρώνει μοναδικά οικοσυστήματα άγριας πανίδας και χλωρίδας. Αυτό αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, που σε συνδυασμό με την ανάδειξη των αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων, θα μπορούσε να οδηγήσει σύντομα στη δημιουργία ενός μοναδικού αρχαιολογικού-οικολογικού πάρκου, το οποίο θα διασφάλιζε τη φυσιογνωμία της περιοχής και θα οδηγούσε σε μια αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη ημειορεινή περιοχή του Ακραμίτη.
Ο Δήμος των Κυμισαλέων, φαίνεται πως κατοικείτο τουλαχιστον από τον 7ο αι. π.Χ. μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα (4ος-6ος αι. μ.Χ.), όπως μαρτυρούν τόσο η ανασκαφική έρευνα στην κεντρική νεκρόπολη, όσο και τα κατά καιρούς σποραδικά αρχαιολογικά ευρήματα. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί και πρωιμότερα κατάλοιπα, νεολιθικής εποχής και εποχής του Χαλκού, συγκεκριμένες όμως αρχαιολογικές θέσεις δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας, Ρόδος» αποτελεί ουσιαστικά την δεύτερη μετά την ανασκαφή στο Ιερό του Ερεθιμίου Απόλλωνος στον Θεολόγο, συστηματική αρχαιολογική έρευνα που διενεργείται στην ύπαιθρο της Ρόδου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ΚΒ’ ΕΠΚΑ, σε συνεργασία με τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών τουΕθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εργάζονται αρμονικά και στοχευμένα με σκοπό τον καθαρισμό των εμφανών υπέργειων μνημείων, τον εντοπισμό περισσότερων μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων, τη συστηματική ανασκαφή και τεκμηρίωση των σημαντικότερων από αυτά και, μεσοπρόθεσμα, την ανάδειξη του χώρου. Να σημειωθεί ότι η περιοχή δεν παρουσιάζει μόνο τεράστιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι αρχαιολογικές θέσεις του Δήμου των Κυμισαλέων βρίσκονται στο κέντρο της περιοχής «Ακραμίτης–Αρμενιστής–Ατάβυρος» που καλύπτει πάνω από 17 χιλιάδες εκτάρια, η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο οικοτόπων «Natura 2000» (κωδικός GR 4210005) και προστατεύεται ως Μνημείο της Φύσης, καθώς, πέραν της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας, του φυσικού κάλλους και του πυκνού δάσους πεύκης και κυπαρίσσου, συγκεντρώνει μοναδικά οικοσυστήματα άγριας πανίδας και χλωρίδας. Αυτό αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, που σε συνδυασμό με την ανάδειξη των αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων, θα μπορούσε να οδηγήσει σύντομα στη δημιουργία ενός μοναδικού αρχαιολογικού-οικολογικού πάρκου, το οποίο θα διασφάλιζε τη φυσιογνωμία της περιοχής και θα οδηγούσε σε μια αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη ημειορεινή περιοχή του Ακραμίτη.
  

 

 

ΠΗΓΗ:http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία_Κυμισάλα
http://www.eulimene.eu/kymissala.php
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:http://www.eulimene.eu/gallery.php

Αk:
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΜΙΣΑΛΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

Rhodos — Kamiros — undated
δαμιουργὸς
Ἑστίας καὶ
Διὸς Τελείου
Εἰρηνίδας Ὀνα-
5
[σ]άνδρου Κυμισα-
[λεύς], τᾷ αὐτᾷ δὲ
[ἀρχαιρεσίᾳ] Ἰεροφαν
[— — — — —]ν ἐν Κα-
[μίρῳ ἰερε?]ὺς τῆ-
10
[ς Ἀθάνας?]


Rhodos — Kamiros — ca. 1-50 AD
above wreath.1
δαμιουργὸς
wreath.2
      Θεύφαν-
     τος Δαμα-
    γήτου τοῦ
5
    Ἁγ<ή>μονος
    Κυμι(σαλεύς), κόρος
     ἀνφιθα-
       λής.
below wreath.9
Δαμάγητος Θευφάντου
10
    Κυμι(σαλεύς).


Rhodos — Kamiros — 3rd c. BC
[— — — — — — — — — — — δεδόχθαι]
Καμ̣ι̣ρ̣ε̣ῦ̣σι στεφανῶσαι καὶ [ἐπαινέ]-
σαι Παναίτιον Σίμου Κυμισαλῆ· δό̣[ν]-
τος δὲ τοῦ δάμου, ὁ ἀγωνοθέτας στε-
5
φανωσάτω αὐτὸν καὶ ἀναγορευσά-
τω Διονυσίοις ἐν τῶι ἀγῶνι τῶν κυκλί-
ων τᾶι πράται̣ ἁ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ι̣ ὅτι Καμιρέων
τὸ κοινὸν ἐπαινεῖ καὶ στεφανοῖ Παναί-
τιον Σίμου, λέγων τὰς πράξεις ἐφ’ αἷς
10
αἰτεῦντα̣ι̣ Καμιρεῖς στεφανῶσαι αὐ-
τὸν τὰς̣ ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣δε τῶι ψαφίσματι γε-
γραμμένας· στεφανωσάτω δὲ αὐτὸν
καὶ ὁ δαμιοργὸς ὅς κα γένηται μετὰ
Σῖμον ἐν Καμίρωι Παναθηναίοις ἐν
15
τῶι ἀγῶνι τῶι γυμνικῶι καὶ ἀναγο-
ρευσάτω κ̣α̣θ̣ά̣π̣ε̣ρ τὸν ἀγωνοθέταν
γέγραπται, τ̣ὸ̣ν̣ δ̣ὲ στέφανον ἀνα-
θέτω ἐς τὸ ἰερὸν τᾶς Ἀθάνας.
αἱρέθεν [— — —] Ἀριστοκράτης
20
Ἀριστοτέλευς, Σωκλῆς Κλεωνύμου,
Ἀρίστανδρος Σίμου, Ῥοδοκλῆς Θεστία,
Εὔθεμις Χαριδάμου.


Rhodos — Kamiros — 2nd c. BC — ASAtene 22 (1942) 149, 4

[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
1
․․․․․․․․ν π̣ατ̣[ριωτᾶν κοινὸν — — — —]
․․․․․στᾶν τῶν ἐγ Κα̣[μίρωι κοινὸν — —]
․․․λιδᾶν πατριωτᾶν κοινὸ[ν — — — — —]
[Ε]ὐριαδᾶν δαμετᾶν κοινὸν δισ[χιλίας]
5
Ἑρμαισ̣τᾶν τῶν ἐν τῶι ἄστει κ̣οιν[ὸν — —]
Κ̣υ̣μισαλέων κοινὸν δισχιλίας
Λ̣ο̣ξ̣[ι]δᾶν κοι̣νὸν δ̣ι̣σ̣χ̣ι̣[λί]ας ․․․․κοσ[ίας]
Ἀμνιστ[ί]ων [κ]ο̣ιν̣[ὸν δισ]χ̣ιλ̣[ίας]
Βο[υλι]δᾶν κοινὸν πεντακοσίας
10
Φε․․․․․ᾶν [πατρι]ωτᾶν κοινὸν π[ε]ντακοσίας
Ευ․․․․․․․․τ̣[․․ κο]ι̣νὸν χιλίας
Σωκλε̣[․․․․․․․․․․․ κ]ο̣[ιν]ὸ̣ν πεντακοσί̣ας̣

       vacat(?)
13
Γλαυκε̣․․․․․ν[ιδ]ᾶ[ν] κ̣[οιν]ὸν πεντακοσία[ς]
[Κ]τησινε̣[ί]ων Σ[․․․․․ κ]ο̣ι̣ν̣ὸν π[ε]ντα[κοσίας]
15
․․․θ̣α̣ν̣ο̣ν̣τι․․ν̣ κοι̣ν̣ὸ̣ν̣ δισχιλίας
[— — — — — — — — — — — — — — —]


Rhodos — Lindos: N. of Arnitha — ca. 200-150 BC
[— — — — — — — — — — — — — — — — π]ατριδ̣[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]τ̣α παραδο[— —]
[— — — — — ὅπως δὲ καὶ Εὐθαλ]ίδαι φαίνωντ[αι — —]
[— — — — — — — — — χάριτας] ἀ̣ποδιδόν[τες — — —]
5
[— — — — — — — — δε]δόχθαι Εὐθαλίδα[ι]ς Υ[— — —]
[— — — — — — ἐπαιν]έσαι καὶ στεφανῶσ[αι — — — —]
[— — — — — — Κυμισ]αλῆ θαλλοῦ στεφάν[ωι ἀρετᾶς]
[ἕνεκα κ]α̣[ὶ] φ̣ιλοτιμίας· ὁ δὲ ἐπιστάτας̣ [καὶ τοὶ κά]-
[ρυκες] ἐφ’ ὧν κα τόδε τὸ ψάφισμα κυ̣ρ[ωθῆι ἐπιμελη]-
10
[θ]έ̣ντω τᾶς στεφανώσιος ὅπως γί̣[νηται νομίμως αὐτ]-
ᾶ̣ι τᾶι ἐσχάται ἁμέραι τᾶς συ̣[ν]αγ[ωγᾶς καὶ ὅπως]
ἀναγρα̣φῇ τὸ ψά̣φισμα εἰς στ[άλαν λιθίναν ὡς ἐδοκί]-
μασ[α]ν Εὐθαλίδαι το[ὶ ἐ]κ Νεττ̣[είας· ἀνατεθήτω]
[δὲ ἁ] στάλα ἐν Νεττε[ίαι ἐν τῶι ἰερῶι τοῦ Διὸς]
15
[κ]υρωθέντος [τ]οῦ[δε τοῦ ψαφίσματος — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]

Rhodos — Rhodos — 3rd c. BC
Ἀρχίνικος Πρατοφῶντος
      Κυμισαλεύς.

Rhodos — Rhodos — undated
Ἀριστοκράτευς
Ἀρίστωνος
Κυμισαλέως.


Rhodos — Kamiros: Mnasyrion — 3rd c. BC
Θεύλυτος Ἀριστοδάμου
     Κυμισαλεύς.


Rhodos — Rhodos — undated — Rhodian Funerary Monuments (1977) 92, n. 36
stele.1
Νικαινέτας τᾶς Ἐργοίτα Κυμισαλίδος
base.2
γυναικὸς δὲ Ἀγεστράτου Φιλίσκου Κυμισαλέως.

2 σχόλια:

  1. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Αυτές και οι πολύτιμες αρχαιολογικές μας πηγές

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html